Inscripcions

Terminis i quotes
Inscripció general des de l'1 de desembre fins al 15 de març o quan finalitzin els dorsals:
- Per als federats FEDME: 25 €
- Per als NO federats: 30 €
A partir del 15 de març inscripció amb recàrrec:
- Per als federats FEDME: 35 €
- Per als NO federats: 40 €
Els drets d’inscripció és necessari fer-los efectius en el compte corrent indicat en el formulari d’inscripció.

Llicència
Per prendre-hi part cal tenir la llicència anual apta per a la competició (ha de ser la modalitat C,D o E) expedida per la FEEC, la FEDME (Federación Espanyola de Deportes de Montaña y Escalada) o altres federacions estrangeres adherides a la UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme) o la FSA (Federació Internacional d’Esports d’Alçada).
També hi podran prendre part aquells corredors federats a les federacions esportives que tinguin reciprocitat amb la FEEC i les seves llicències siguin aptes per a la competició.
Els federats han de portar i ensenyar la llicència federativa al recollir el dorsal.
Els corredors que no tinguin llicència federativa hauran de treure una llicència temporal amb un cost de 5 euros.

Inscripció
Per a realitzar la inscripció cal omplir el formulari d’inscripció i seguir les instruccions que es detallen en el full.
Formulari d’inscripció (+)